Vloga za določitev vrste ter števila oddelkov ter števila otrok v posameznem oddelku enote vrtca pri OŠ Podlehnik