Vloga za priključek na kategorizirano občinsko cesto

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov