Vloga za začasne oprostitve plačila NUSZ _ 5-letna oprostitev