Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na premičnih stojnicah

Opis postopka