Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom (Priloga 20C)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila