galerija občine

Božično Novoletni koncert

Število fotografij: 5

Bogomir Gosak v Bosni

Število fotografij: 6
Međugorje

Predaja večnameskega kulturno -turističnega centra in vodovodnega sistev v uporabo

Število fotografij: 1

Izvajanje večnamenskega kulturno turističnega centra Podlehnik

Število fotografij: 119
Otvoritev Večnamensko kulturno turističnega centra Podlehnik, 24. 10.2015