Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva (Priloga 20A)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila