Pobuda za pripravo OPN (občinskega prostorskega načrta)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov