Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka