Vloga za napeljevanje komunalnih vodov, prekopi in podvrtanja cest

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka