Vlogo za izdajo soglasja za raztros pepela zunaj pokopališča

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka