Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe (Priloga 13C)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila