SPREMEMBA LASTNIŠTVA ali UPORABNIKA NEPREMIČNINE ZA NAPOVED ODMERE NUSZ