Obnova vodoskrbnega sistema Gorca - Dežno

Infrastruktura
EU projekti
Zaključeno
Podlehnik, 2286 Podlehnik
Oktober 2014
September 2015