Obnova vodoskrbnega sistema Gorca - Dežno

EU projekti
Zaključeno
Oktober 2014
September 2015