ZBIRANJE VLOG ZA OCENJEVANJE ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO (MAJ-AVGUST 2023) IN NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE (3.-7. APRIL)

28. 7. 2023 Tina B. Z. (Uprava)