PODPIS GRADBENE POGODBE TER POGODBE O SOFINANCIRANJU ZA SANACIJO PLAZOV NA JP 957681 STANOŠINA - SEDLAŠEK

6. 4. 2022 Domen M.