Arheološka najdišča in ostali objekti kulturne dediščine na območju Občine Podlehnik

Kulturna dediščina, Zgodovinska dediščina
+386 2 788 40 60
obcina.podlehnik@podlehnik.si
Povezava
Občina Podlehnik
Območje Občine Podlehnik, 2286 Podlehnik