ODSTRANITEV IN NOVOGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE TER NOVOGRADNJA OPORNEGA ZIDU IN OPEČNE OGRAJE

Infrastruktura
2010
215.348,46 EUR
158.575,00 EUR
Zaključeno
2286 Podlehnik
09.06.2010
30.06.2010

Podatki o financiranju