ODSTRANITEV IN NOVOGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE TER NOVOGRADNJA OPORNEGA ZIDU IN OPEČNE OGRAJE

Infrastruktura
2010
215.348,46 €
158.575,00 €
Zaključeno
2286 Podlehnik
09.06.2010
30.06.2010

Podatki o financiranju