JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PO5 v Občini Podlehnik

27. 8. 2021 Nina L.