JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PO5 v Občini Podlehnik

3. 9. 2021 Nina L.