Dostopnost za vse

Infrastruktura
55.682,54 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.795,22 €
Zaključeno
Podlehnik, Stanošina, 2286 Podlehnik

Podatki o financiranju