Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Podlehnik

02.10.2020 Nina L.
02.10.2020
Javni razpisi in javni natečaji
20.10.2020 do 10:00
24.09.2020
Evelin Jabločnik Makoter