Spremenjeni lokaciji in načinu delovanja dežurne službe v ZD Ptuj in Obvestilo INFO TOČKE

20. 3. 2020 Izbrisan U.