Namera o prodaji nepremičnine - parc. št. 345/5, k. o. Zakl

16.11.2020 Nina L.
16.11.2020
Namere in odločbe
08.12.2020 do 00:00
478-13/2020
16.11.2020
Nina Lozinšek
nina.lozinsek@podlehnik.si
027884066