MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODLEHNIK 2021 JP 956851 IN JP 957 684

151.000,00 €
Lastni projekti
0,00 €
V teku
16.04.2021
25.10.2021